/ Wahania kursów walut: Co warto wiedzieć, aby nie dać się złapać w pułapkę

Wpływ wahań kursów walutowych na gospodarkę

Wahania kursów walutowych są naturalną konsekwencją systemu płynnych kursów walutowych, który jest normą dla większości dużych gospodarek. Na kurs wymiany jednej waluty względem drugiej wpływa wiele czynników technicznych i fundamentalnych. Obejmują one podaż i popyt na obie waluty, wskaźniki ekonomiczne, perspektywy inflacji, różnice stóp procentowych, przepływy kapitału oraz techniczne poziomy wsparcia i oporu. Czynniki te i wartość walut mają tendencję do ciągłej zmienności. Cena waluty powinna być w dużej mierze zdeterminowana przez gospodarkę, ale znaczące ruchy walutowe na rynku Forex mogą dyktować losy gospodarki.

Efekty walutowe mają daleko idące konsekwencje

Wahania kursów walut mają daleko idące skutki dla gospodarki, ale większość ludzi nie zwraca większej uwagi na kursy wymiany, ponieważ ich transakcje biznesowe są przeprowadzane w ich rodzimej walucie. Dla przeciętnego konsumenta kursy wymiany stają się ważne tylko w przypadku niektórych działań, takich jak podróżowanie, kupowanie towarów lub przelewanie środków za granicę.

Większość ludzi uważa, że silna waluta krajowa jest dobrą rzeczą, ponieważ pozwala im podróżować lub kupować importowane towary taniej. W rzeczywistości zbyt silna waluta może mieć znaczący wpływ na gospodarkę kraju w dłuższej perspektywie, ponieważ branże stają się mniej konkurencyjne, a tysiące miejsc pracy zostaje utraconych.

Wartość waluty krajowej na rynku walutowym (forex) jest ważnym narzędziem w arsenale banku centralnego i kluczowym czynnikiem w określaniu polityki pieniężnej. Bezpośrednio lub pośrednio, kursy walut wpływają na szereg zmiennych ekonomicznych. Mogą odgrywać rolę w oprocentowaniu kredytu hipotecznego, zwrocie z portfela inwestycyjnego, cenach w lokalnym supermarkecie, a nawet perspektywach zatrudnienia.

Wpływ waluty na gospodarkę

Cena waluty ma bezpośredni wpływ na następujące aspekty gospodarki:

Handel towarami: odnosi się to do handlu międzynarodowego danego kraju, eksportu i importu. Słaba waluta zachęca do eksportu i sprawia, że import jest droższy, zmniejszając deficyt handlowy kraju (lub zwiększając jego nadwyżkę) w czasie.

I odwrotnie, silna waluta może sprawić, że eksport będzie mniej konkurencyjny, a import tańszy, co może zwiększyć deficyt handlowy i ostatecznie osłabić walutę w ramach mechanizmu samoregulacji. Zanim to jednak nastąpi, branże intensywnie eksportujące mogą zostać zniszczone przez zbyt silną walutę.

Z czego składa się PKB?

Wzrost gospodarczy

Podstawowy wzór na PKB to C + I + G + (X - M)

  • C = konsumpcja lub wydatki konsumentów, najważniejszy składnik gospodarki;
  • I = inwestycje kapitałowe przedsiębiorstw i gospodarstw domowych;
  • G = wydatki rządowe;
  • (X - M) to eksport minus import, czyli eksport netto.

Z tego równania jasno wynika, że PKB danego kraju będzie wysoki, jeśli wartość eksportu netto będzie wysoka. Jak wspomniano wcześniej, eksport netto jest odwrotnie proporcjonalny do siły waluty danego kraju.

Przepływy kapitałowe: kapitał zagraniczny poszukuje krajów o silnych rządach, dynamicznych gospodarkach i stabilnych walutach. Aby przyciągnąć kapitał od inwestorów zagranicznych, kraj musi mieć stosunkowo stabilną walutę. W przeciwnym razie perspektywa strat walutowych spowodowanych deprecjacją waluty może zniechęcić inwestorów zagranicznych.

Inflacja: deprecjacja waluty może prowadzić do "importowanej" inflacji w krajach, które są dużymi importerami. Nagła deprecjacja lokalnej waluty może prowadzić do wzrostu cen towarów importowanych.

Stopy procentowe: jak wspomniano powyżej, poziom kursu walutowego jest kluczowym czynnikiem dla większości banków centralnych. Przykładowo, były prezes Banku Kanady, Mark Carney, w przemówieniu z września 2012 r. stwierdził, że bank uwzględnił kurs dolara kanadyjskiego w swojej polityce pieniężnej. Bank centralny zdecydował się na prowadzenie wyjątkowo luźnej polityki pieniężnej ze względu na ciągłą aprecjację dolara kanadyjskiego.

Przykłady globalnego wpływu walut

Globalny rynek walutowy (Forex) jest największym rynkiem finansowym, z dziennym wolumenem obrotu wynoszącym ponad 5 bilionów, znacznie przewyższającym wszystkie inne rynki, w tym akcje, obligacje i towary. Pomimo tak ogromnych obrotów, ceny walut przez większość czasu zmieniają się w bardzo niewielkim stopniu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których waluty ulegają drastycznym zmianom, a ich skutki mogą być odczuwalne na całym świecie.

Trzy przykłady

Kryzys azjatycki w latach 1997-98

Doskonały przykład tego, jak niekorzystne wahania kursów walut niszczą gospodarkę. Kryzys azjatycki rozpoczął się od dewaluacji tajskiego bahta w lipcu 1997 roku. Dewaluacja nastąpiła po intensywnym ataku spekulacyjnym na bahta, który zmusił bank centralny Tajlandii do porzucenia powiązania z dolarem amerykańskim i dopuszczenia waluty do wahań. Wywołało to krach finansowy, który rozprzestrzenił się jak pożar na sąsiednie kraje: Indonezję, Malezję, Koreę Południową i Hongkong. Zarażenie walutą doprowadziło do poważnej recesji w tych krajach, wzrosła liczba bankructw, a rynki akcji gwałtownie spadły.

Wahania jena od 2008 r. do połowy 2013 r

Japoński jen był jedną z najbardziej niestabilnych walut w okresie pięciu lat. W sierpniu 2008 r., gdy globalna akcja kredytowa zacieśniła się, jen, który był preferowaną walutą dla operacji carry trade dzięki japońskiej polityce niemal zerowych stóp procentowych, zaczął gwałtownie zyskiwać na wartości, gdy spanikowani inwestorzy masowo kupowali walutę, aby spłacić pożyczki denominowane w jenach. W ciągu pięciu miesięcy jen umocnił się o ponad 25% w stosunku do dolara amerykańskiego. W 2013 r. plany premiera Abe dotyczące wzmocnienia polityki monetarnej i fiskalnej, nazwane "Abenomiką", spowodowały spadek jena o 16% w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku.

Obawy o euro (2010-12)

Inwestorzy obawiali się, że mocno zadłużone kraje, takie jak Grecja, Portugalia, Hiszpania i Włochy, zostaną wykluczone z Unii Europejskiej, co doprowadzi do jej rozpadu. Euro spadło o 20% w ciągu siedmiu miesięcy, z poziomu 1,51 w grudniu 2009 r. do około 1,19 w czerwcu 2010 r.

Bank Japonii

Korzyści dla inwestorów

Oto kilka zaleceń, jak wykorzystać ruchy na rynku Forex:

Inwestuj za granicą: inwestuj w krajach o silnej gospodarce, gdy lokalna waluta jest na niskim poziomie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdy dolar jest słaby, inwestycja zostanie wzmocniona przez aprecjację waluty.

Inwestuj w międzynarodowe korporacje: USA są domem dla największej liczby międzynarodowych firm, z których wiele czerpie większość swoich przychodów i zysków z zagranicy. Słaby dolar zwiększa zyski amerykańskich korporacji międzynarodowych, co powinno prowadzić do wyższych cen akcji, gdy dolar jest słaby.

Unikanie zaciągania pożyczek w walutach o niskich stopach procentowych: z pewnością nie było to problemem od 2008 r., ponieważ stopy procentowe w USA są na najniższych poziomach od lat. W tym momencie inwestorom kuszonym do zaciągania pożyczek w walutach obcych o niższych stopach procentowych należy przypomnieć o losie tych, którzy musieli spłacić jeny pożyczone w 2008 roku.

Zabezpieczanie ryzyka walutowego: niekorzystne wahania kursów walut mogą mieć duży wpływ na finanse inwestora, zwłaszcza jeśli jest on mocno zaangażowany w Forex. Istnieje wiele narzędzi do zabezpieczania ryzyka walutowego, w tym kontrakty futures na waluty, opcje walutowe i fundusze ETF, takie jak Euro Money Fund (FXE) i CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY). Jeśli ryzyko walutowe jest znaczące, należy rozważyć zabezpieczenie.

Zmiany kursów wymiany walut mogą mieć duży wpływ nie tylko na gospodarkę krajową, ale także na gospodarkę globalną. Inwestorzy mogą wykorzystać te wahania na swoją korzyść, inwestując za granicą lub w międzynarodowe korporacje amerykańskie, gdy dolar amerykański jest słaby. Ponieważ wahania kursów walut mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem, najlepiej jest nie podejmować nadmiernego ryzyka na rynku Forex i zabezpieczać to ryzyko za pomocą wielu dostępnych narzędzi zabezpieczających.

/ Recenzje

/ Zostaw recenzję

Najlepsze boty forex warte wypróbowania w 2023 roku...

cal19.12.2023

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Mentor Forex: Ucz się na cudzych błędach...

cal27.05.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj swój sukces na rynku Forex: Dlaczego warto wybrać SWISS PAY LTD?...

cal26.03.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej