/ Wielkość lota w handlu na rynku Forex: wyjaśnienie dla początkujących

Wielkość lota w handlu na rynku Forex: Czym jest i jak z niej korzystać

Wielkość lota to liczba jednostek walutowych w parze walutowej. Liczba jednostek waluty bazowej, którą inwestor posiada na rynku Forex. Waluta bazowa jest pierwszą walutą w kwotowaniu pary walutowej. Wielkość lota, którym handlujesz, bezpośrednio wpływa na wpływ ruchów rynkowych na Twoje konto handlowe. Większe loty oznaczają większe zyski, ale także większe straty. Wielkość lota wpływa na strategię handlową i zarządzanie ryzykiem.
 
Utrzymywanie rozsądnej wielkości lota w stosunku do kwoty dostępnej na rachunku handlowym zapewnia wystarczającą ilość kapitału handlowego na przyszłe transakcje. Należy pamiętać, że niektórzy brokerzy Forex określają wielkości w "lotach", podczas gdy inni określają rzeczywiste jednostki walutowe.

Rodzaje lotów

Standardowe loty

Standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej w kwotowaniu pary walutowej. Innymi słowy, 100 000 jednostek = 1 lot.

Przykład

Jeśli jednak broker zapewnia dźwignię finansową, 124 000 dolarów nie jest potrzebne; przy dźwigni 1 : 100, do realizacji zlecenia wymagane jest tylko 1 240 dolarów (124 000 USD / 100 = 1 240 dolarów).

Mini loty

Mini lot jest równy 10% standardowego lota (100 000 x 0,10 = 10 000 jednostek walutowych). Oznacza to, że jeśli otworzysz transakcję z lotem 0,10, wymienisz jeden mini lot. Jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów Forex, którzy chcą handlować z mniejszą dźwignią lub bez dźwigni.

Mikroloty

Mikroloty stanowią 1% standardowej wielkości lota (100 000 x 0,01 = 1 000 jednostek). Oznacza to, że rozpoczynając handel z wielkością lota 0,01, handlujesz 1 mikrolotem. Mikrolot jest najmniejszym lotem handlowym dostępnym u większości brokerów i jest dobrym punktem wyjścia dla początkujących.

Nanolot

Nanolot to 0,1% standardowego lota (100 000 x 0,001 = 100 jednostek waluty); jeśli zaczniesz handlować z lotem 0,001, oznacza to, że handlujesz 1 nanolotem.

Niektórzy brokerzy Forex nazywają również nanolot "100 lotem" i zawiera on 100 jednostek waluty. Jednak niektórzy brokerzy Forex używają tego terminu w odniesieniu do 10 jednostek waluty.

Wielu brokerów Forex nie oferuje obecnie takich lotów, ale jeśli są one dostępne, jest to bezpieczna wielkość lota początkowego dla początkujących, którzy chcą spróbować edukacji Forex lub traderów, którzy chcą wypróbować nowe strategie handlowe. Dla początkujących traderów, pierwsze kilka tygodni handlu to mądra strategia pozwalająca uniknąć dużych strat.

Rola wartości pipsa w określaniu wielkości lota

Wielkość lota jest bardzo ważna, ponieważ bezpośrednio wpływa na ryzyko podejmowane przez traderów na rynku Forex. Ruchy rynkowe wpływają na rachunek handlowy tradera, a wielkość lota określa zakres tego wpływu. Na przykład, ruch o 100 pipsów na małej transakcji nie ma takiego samego wpływu jak ruch o 100 pipsów na bardzo dużej transakcji.

Teraz, gdy już rozumiesz, czym jest wielkość lota, powinieneś skupić się na obliczaniu kosztu jednego pipsa, aby określić zysk lub stratę z transakcji Forex.

Rodzaje lotów na rynku Forex

Obliczanie wartości pipsa

Pips jest jednostką miary, która reprezentuje zmianę wartości dwóch walut. Zazwyczaj jest to ostatnie miejsce po przecinku w kwotowaniu pary walutowej. Na przykład, jeśli kwotowanie EUR/USD zmieni się z 1,1075 na 1,1077, będzie to zmiana o dwa punkty.

Jest to dość niewielki procent wartości jednej jednostki waluty. Wpływ zmiany ceny o jeden pips na zysk lub stratę zależy od pary walutowej, którą handlujesz i waluty, którą zasiliłeś swoje konto handlowe. Obliczenia pipsów są zwykle wykonywane przez brokera Forex lub platformę transakcyjną. Warto zapoznać się z tym procesem.

Wartość pipsa można obliczyć, dzieląc 1/10 000 lub 0,0001 przez kurs wymiany (znany również jako bieżąca wartość pary walutowej). Pomnóż tę wartość przez wielkość lota, czyli liczbę jednostek instrumentu bazowego będącego przedmiotem obrotu.

Na przykład, jeśli kurs wymiany GBP/USD wynosi obecnie 1,2400 i handlujesz określoną wielkością lota, wartość jednego pipsa jest równa wielkości lota.

Standardowa wielkość lota wynosi 100 000 jednostek: koszt jednego pipsa jest obliczany jako (0,0001/1,2400) x 100 000 = 8,0645. Oznacza to, że na każdy 1 pips ruchu tracisz lub zyskujesz 8,0645 GBP.

  • Mini loty (10 000 jednostek);
  • Mikroloty (1 000 jednostek): wartość za punkt wynosi 0,0806 (0,0001 / 1,2400) x 1 000, co oznacza, że za każdy ruch o 1 punkt zyskujesz lub tracisz 0,0806 GBP;
  • Nanoloty (100 jednostek): koszt jednego punktu wynosi 0,0081 (0,0001 / 1,2400) x 100, co oznacza, że za każdy ruch o jeden punkt zyskujesz lub tracisz 0,0081 GBP.

 
Wartość jednego pipsa różni się w zależności od pary walutowej ze względu na wahania kursów wymiany. Jeśli jednak walutą kwotowaną, tj. drugą walutą w parze walutowej, jest USD, koszt jednego pipsa jest zawsze taki sam.

  • USD dla standardowych lotów 100 000 jednostek waluty;
  • W przypadku mini lotów o wartości 10 000 jednostek waluty jest to 1 dolar amerykański;
  • Dla mikro lotów po 1000 jednostek waluty jest to 0,10 USD;
  • Dla nanolotów o wielkości 100 jednostek waluty wynosi 0,01 USD.

Wpływ na ryzyko

Wartości punktowe są ważne, ponieważ wpływają na ryzyko. Bez znajomości wartości pipsa niemożliwe jest obliczenie najbardziej efektywnej pozycji handlowej, co może prowadzić do zbyt dużego lub zbyt małego ryzyka w handlu na rynku Forex. W przypadku korzystania z dźwigni finansowej wartość pipsa stanowi znaczące ryzyko. Wielkość pipsa bezpośrednio określa i wpływa na to, jak duże ryzyko jest skłonny podjąć inwestor.

/ Recenzje

/ Zostaw recenzję

Najlepsze boty forex warte wypróbowania w 2023 roku...

cal19.12.2023

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Mentor Forex: Ucz się na cudzych błędach...

cal27.05.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj swój sukces na rynku Forex: Dlaczego warto wybrać SWISS PAY LTD?...

cal26.03.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej