/ Zrozumienie spreadów Forex: Co każdy trader powinien wiedzieć

Spready Forex: Twoja karta atutowa do udanego handlu

Spread to różnica między ceną kupna, po której broker jest skłonny kupić, a ceną sprzedaży, po której broker jest skłonny sprzedać parę walutową. Spread może być wąski lub szeroki w zależności od pary będącej przedmiotem obrotu, warunków ekonomicznych, sesji handlowej itp. Wiedza o tym, jak działają spready jest niezbędna, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na koszty transakcyjne i potencjalny dochód na rynku Forex.

Rodzaje spreadów Forex

Stałe spready

Stałe spready pozostają takie same w każdych warunkach rynkowych. Spread jest zwykle obliczany na podstawie najmniejszej jednostki zmiany ceny pary walutowej. Dokładna metoda obliczania może się różnić w zależności od brokera. Załóżmy, że broker zapewnia stały spread w wysokości 2 pipsów dla pary EUR/USD. Większość brokerów ma zazwyczaj stały spread w wysokości 5 pipsów lub mniej. Spread nie zmienia się niezależnie od tego, czy rynek jest spokojny, czy zmienny.

Jedną z zalet stałych spreadów jest to, że zapewniają one bezpieczeństwo i przejrzystość cen. Jako inwestor zawsze będziesz wiedział, ile możesz oczekiwać podczas handlu. Możesz również dokładnie przewidzieć, ile wydasz na każdą transakcję. Jednak stałe spready mogą prowadzić do wyższych kosztów w normalnych/spokojnych warunkach rynkowych, a niektórzy brokerzy mogą oferować nieracjonalnie szerokie stałe spready.

Innym problemem jest to, że stałe spready nie dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że nie nadają się one do handlu wiadomościami. Według statystyk, istnieje większe prawdopodobieństwo utraty pieniędzy podczas handlu na wiadomościach. Ponadto mogą one nie odzwierciedlać rzeczywistych cen międzybankowych, zwłaszcza w okresach dużej zmienności. Spekulanci, którzy szybko otwierają i zamykają pozycje, często wolą pracować ze stałymi spreadami. Przewidywalny charakter powiązanych kosztów pozwala im na bardziej efektywne zarządzanie zyskami.

Spready zmienne (floating)

Jak sama nazwa wskazuje, zmienne spready zmieniają się od czasu do czasu w zależności od warunków rynkowych, odzwierciedlając rzeczywiste ceny międzybankowe. Zazwyczaj spready rosną podczas publikacji danych finansowych lub gdy zmienność na rynku jest wysoka. Na przykład spread EUR/USD może wzrosnąć nawet o 20 punktów bazowych po opublikowaniu raportu o liczbie nowych bezrobotnych w USA.

Spready zmienne mogą mieć niższe koszty transakcyjne niż spready stałe, zwłaszcza gdy rynek jest spokojny. Wynika to z faktu, że zmienne spready mają tendencję do rozszerzania się, gdy publikowane są dane ekonomiczne, takie jak wskaźnik cen konsumpcyjnych, wzrost PKB oraz podwyżki lub obniżki stóp procentowych, w porównaniu ze stałymi spreadami. Kolejną zaletą spreadów zmiennych jest to, że są one idealne dla długoterminowych ram czasowych. Jeśli jesteś traderem swingowym z dużym saldem konta, możesz skorzystać z tych spreadów. Wadą zmiennych spreadów jest to, że są one nieprzewidywalne, gdy rynek jest bardzo zmienny. Spready zmienne nie są odpowiednie dla scalperów. Szerokie spready mogą zniwelować wszystkie zyski, utrudniając osiąganie stałych zysków z małych transakcji.

Spready prowizyjne

Spready prowizyjne zazwyczaj wymagają oddzielnej prowizji od transakcji oprócz normalnych spreadów bid/ask. Niektórzy brokerzy pobierają prowizję za każdą dokonaną transakcję zamiast rozszerzać spread. Najlepszą rzeczą w cenach opartych na prowizji jest przejrzystość, ponieważ zawsze wiesz, ile zostaniesz obciążony. Nie należy jednak zapominać o uwzględnieniu zarówno prowizji, jak i kosztów depozytu zabezpieczającego. Zapewni to bardziej całościowy obraz kosztów handlowych.

Czym jest spread na rynku Forex?

Czynniki wpływające na spready Forex

Płynność i zmienność rynku

Pary walutowe, które są łatwo kupowane i sprzedawane na rynku Forex, mogą mieć węższe spready. Dobrym przykładem jest para EUR/USD, która charakteryzuje się wysokim wolumenem obrotu. Animatorzy rynku i dostawcy płynności oferują węższe spready na rynkach o wysokim wolumenie obrotu, aby pozostać konkurencyjnymi.

I odwrotnie, mniej płynne lub egzotyczne pary walutowe, takie jak USD/RUB, mogą mieć szersze spready ze względu na mniejszą liczbę uczestników rynku. Dlatego też są one mniej konkurencyjne, a brokerzy często nie są zainteresowani oferowaniem wąskich spreadów. Spready mogą stać się szersze, gdy na rynku występuje duża zmienność. Zmianę tę można zauważyć zwłaszcza podczas ważnych ogłoszeń gospodarczych, wydarzeń geopolitycznych itp.

Pora dnia

Spready Forex mogą zmieniać się w zależności od sesji handlowej. Na przykład, gdy ważne sesje handlowe, takie jak europejska i amerykańska, zbiegają się w czasie, spready mogą się zawęzić. Może to wynikać ze zwiększonej płynności, dzięki czemu masz możliwość optymalizacji swojego handlu.

Zmniejszona aktywność handlowa podczas sesji azjatyckiej może prowadzić do wzrostu spreadów na głównych parach, takich jak AUD/USD.

Zrozumienie pipsów i spreadów

Pips jest skrótem od słowa "procent", a pips jest zwykle liczbą zmian cen do czwartego miejsca po przecinku. Pips to najmniejsza zmiana ceny w parze walutowej, często wyrażana jako zmiana ceny do piątego miejsca po przecinku równa jednej dziesiątej pipsa. Dla większości par pips odpowiada 1/100 z 1% lub 0,0001. Na przykład, jeśli cena EUR/USD zmieni się z 1,1055 do 1,1056, wzrost ceny o 0,0001 jest równy 1 pipsowi. W tym przykładzie pips to czwarte miejsce po przecinku w odczycie ceny.

Wybór brokera

Jednym z czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze brokera, jest zgodność z przepisami. Gwarantuje to, że broker przestrzega wytycznych branżowych, a inwestycja jest bezpieczna. Wybierz również brokera, który oferuje przyjazne dla użytkownika platformy transakcyjne i szeroki wybór par walutowych. Obsługa klienta powinna być na najwyższym poziomie, abyś mógł uzyskać pomoc, gdy jej potrzebujesz.

Brokerzy ECN/STP i animatorzy rynku odgrywają ważną rolę na rynku, ale ich metody są różne. Na przykład animatorzy rynku zazwyczaj pomagają w tworzeniu rynku kupna i sprzedaży walut, działając jako kontrahenci dla traderów. Z kolei brokerzy ECN/STP łączą inwestorów z siecią dostawców płynności.

Wybierając brokera, należy zapoznać się z oferowanymi przez niego marżami i modelami cenowymi. Wynika to z faktu, że różni brokerzy stosują różne metody określania spreadów i zarządzania nimi. W rezultacie poznasz oczekiwane koszty handlowe i dowiesz się, jak wpłynie to na Twoją strategię handlową.

Jakie są rodzaje spreadów na rynku Forex?

Strategie zarządzania spreadami

Spreadami Forex można zarządzać za pomocą skalpowania. Zasadniczo oznacza to inicjowanie wielu transakcji w celu wykorzystania niewielkich ruchów cen. W ten sposób można wykorzystać niskie spready i pary o wysokiej płynności do zawierania szybkich transakcji. Jednak większość brokerów pobiera prowizję za każdą transakcję, co wpływa na ogólną rentowność transakcji.

Korzystanie z transakcji naprzemiennych również może być opłacalne. W tym przypadku celem są większe ruchy cen, które mogą wspierać szersze spready. Transakcje naprzemienne skutkują mniejszą liczbą transakcji i niższymi prowizjami, co może wpływać na rentowność. Staraj się również pracować z transakcjami długoterminowymi. Utrzymując pozycje przez długi czas (tygodnie, miesiące lub lata), można zminimalizować wpływ spreadów i prowizji na ogólne wyniki inwestycyjne. Nie należy jednak zapominać o ogólnych kosztach handlu.

Zarządzanie ryzykiem i spready Forex

Wahające się spready mogą prowadzić do znacznych strat, ale można ich uniknąć, stosując zlecenia stop loss. Zapewni to automatyczne zamknięcie transakcji, gdy waluta osiągnie z góry określony poziom, minimalizując straty z powodu rozszerzających się spreadów.

Ponadto korzystanie ze zlecenia blokady zysku pomoże zablokować zyski, a tym samym zminimalizować wpływ spreadów na transakcje. Chociaż spready mogą wpływać na rentowność, nie wpływają one na sposób i miejsce blokowania zysków. Pamiętaj, aby dostosować wielkość pozycji w oparciu o spread. Zapewnia to, że koszty związane ze spreadami są współmierne do wielkości konta.

Ryzyko emocjonalne

Łatwo jest dać się ponieść emocjom i podjąć irracjonalną decyzję, która spowoduje utratę pieniędzy, gdy zobaczysz, że spready się rozszerzają. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić w takich sytuacjach, jest zachowanie spokoju i trzymanie się rozsądnego planu handlowego bez względu na to, co się stanie.

Bądź zdyscyplinowany i przestrzegaj zasad zarządzania ryzykiem, aby uniknąć niepotrzebnych strat. Rozważ korzystanie z automatycznych planów handlowych (botów), na które nie mają wpływu emocje. Boty mogą pomóc w zawieraniu transakcji bez ingerencji emocji, ale należy pamiętać, że nie są one odporne na straty lub nieprzewidywalne rynki. Działają one w oparciu o wstępnie zaprogramowane algorytmy, które mogą nie dostosowywać się dobrze do nagłych lub nieprzewidywalnych zmian rynkowych.

Podsumowanie

Zrozumienie i zarządzanie spreadami Forex jest bardzo ważne dla Ciebie jako tradera, ponieważ wpływa na Twoją rentowność w dłuższej perspektywie. Dlatego też należy stosować środki zarządzania ryzykiem, takie jak określanie wielkości pozycji, zlecenia take profit i stop loss, a także strategie takie jak skalpowanie, swing trading i handel długoterminowy, aby zminimalizować koszty transakcyjne.

Ponadto, aby uniknąć strat, nie pozwól, aby emocje przeszkodziły Ci w handlu. Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej o spreadach i wykorzystaj zdobytą wiedzę w praktyce. Pomoże ci to nauczyć się radzić sobie ze spreadami i osiągnąć długoterminowy sukces handlowy.

/ Recenzje

/ Zostaw recenzję

Najlepsze boty forex warte wypróbowania w 2023 roku...

cal19.12.2023

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Mentor Forex: Ucz się na cudzych błędach...

cal27.05.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj swój sukces na rynku Forex: Dlaczego warto wybrać SWISS PAY LTD?...

cal26.03.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej