/ Rozpoczęcie gry na giełdzie: Budowanie portfela

Rynek akcji: Budowanie portfela, aby rozpocząć działalność na giełdzie

Rynek akcji to fascynujący świat, który oferuje wiele możliwości inwestycyjnych. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem akcji i chcesz zacząć budować swój portfel aktywów, postępuj zgodnie z tymi podstawowymi wskazówkami.

Jak zareagujesz na spadki na rynku? Czy sprzedasz swoje aktywa? Sukces na giełdzie jest ściśle związany z ludzką psychologią. Wahania kapitału są nieuniknione, dlatego ważne jest, aby ocenić, czy jesteś gotów je zaakceptować.

Horyzont inwestycyjny

Czy chcesz inwestować krótkoterminowo, próbując czerpać zyski z codziennych wahań cen, czy wolisz inwestycje długoterminowe? W przypadku inwestycji długoterminowych łatwiej jest zaakceptować krótkoterminowe wahania zainwestowanego kapitału.

Pozycja finansowa

Wielkość portfela inwestycyjnego powinna odpowiadać dochodom, wydatkom i innym zobowiązaniom finansowym. Łatwiej jest inwestować na giełdzie, jeśli dochód może zrównoważyć wszelkie straty na zainwestowanym kapitale.

Inwestować pasywnie lub aktywnie

Aktywne inwestowanie na giełdzie oznacza samodzielny wybór papierów wartościowych, w które chcesz zainwestować. Wymaga to dogłębnej analizy aktywów w celu stworzenia portfela, który ostatecznie osiągnie lepsze wyniki niż rynek. Aktywne inwestowanie wymaga dużo czasu i pracy. Musisz przeanalizować kontekst ekonomiczny i dane dotyczące wyników finansowych spółek, aby wybrać te, które najprawdopodobniej zapewnią atrakcyjne zwroty.

Ta metoda inwestowania na giełdzie jest odpowiednia dla inwestorów, którzy chcą przejąć kontrolę nad wszystkimi swoimi decyzjami inwestycyjnymi: wyborem aktywów, kwotą zainwestowaną w każde aktywo, okresem inwestycji, regularnie analizując wyniki portfela.

Inwestowanie na giełdzie jest całkowicie możliwe bez poświęcania kilku godzin tygodniowo na analizę aktywów wchodzących w skład portfela. Pasywne zarządzanie portfelem często przewyższa aktywne zarządzanie w perspektywie długoterminowej. Na przykład w ciągu 10 lat mniej niż 10% funduszy inwestycyjnych w Europie zdołało osiągnąć lepsze wyniki niż ich indeks porównawczy.

Pierwsze kroki na rynku akcji

Aby rozpocząć inwestowanie na giełdzie, należy wybrać platformę podatkową. Obudowa podatkowa to produkt oszczędnościowy, który umożliwia dokonywanie inwestycji finansowych. Każda platforma podatkowa ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie.

Wspólny rachunek papierów wartościowych (CTO)

Rachunek papierów wartościowych to rachunek, na którym można przechowywać akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF i inne papiery wartościowe. Rachunek papierów wartościowych można otworzyć w banku lub u brokera internetowego (takiego jak Trade Republic, DEGIRO lub Scalable Capital). Praca z rachunkiem papierów wartościowych jest bardzo prosta. Jest on podzielony na dwie kategorie: aktywa i środki pieniężne. Możesz dokonywać płatności w razie potrzeby, aby kupić papiery wartościowe i wypłacać pieniądze, gdy je sprzedajesz.

Zaletą rachunku papierów wartościowych jest jego prostota i elastyczność. Główną wadą jest to, że nie jest on najbardziej efektywny podatkowo. PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique - podatek liniowy) w wysokości 30% ma zastosowanie do zysków kapitałowych i dywidend.

PEA (Plan Oszczędności Kapitałowych)

PEA jest atrakcyjnym rozwiązaniem podatkowym dla tych, którzy chcą inwestować w europejskie akcje. Dzięki PEA możliwe jest również inwestowanie w fundusze inwestycyjne i ETF, pod warunkiem, że co najmniej 75% tych aktywów jest inwestowanych w akcje spółek z siedzibą w Unii Europejskiej. W zamian PEA oferuje inwestorom korzystniejsze traktowanie podatkowe w porównaniu z rachunkiem papierów wartościowych.

Główną zaletą PEA jest jego efektywność podatkowa. Jeśli PEA jest utrzymywany przez ponad 5 lat, zyski są opodatkowane stawką 17,20%.

Główna wada: niezbyt elastyczne opcje inwestycji giełdowych (nie można kupować akcji spółek amerykańskich) i limit 150 000 euro.

Ubezpieczenie na życie

Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz inwestować w szeroką gamę aktywów w ramach pakietu wolnego od podatku, zwłaszcza jeśli inwestujesz na giełdzie w perspektywie długoterminowej. Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz budować i powiększać swoje oszczędności, inwestując w akcje, fundusze inwestycyjne lub nieruchomości.

Zalety ubezpieczenia na życie: korzystne opodatkowanie, możliwość delegowania zarządzania portfelem i przygotowania się do dziedziczenia.

Główna wada: znacznie mniejsza elastyczność (niektóre polisy nie pozwalają na łatwą zmianę opcji inwestycyjnych).

Podsumowanie

Rozpoczęcie działalności na rynku akcji wymaga dokładnych badań i jasnego zrozumienia swoich celów finansowych i możliwości. Profil ryzyka, harmonogram inwestycji, sytuacja finansowa i preferencje dotyczące aktywnego lub pasywnego inwestowania to tylko niektóre z kluczowych czynników, które przyczyniają się do budowania portfela umożliwiającego wejście na giełdę.

Ważny jest również wybór platformy podatkowej. Ważne jest, aby wybrać platformę podatkową, która najlepiej odpowiada Twoim celom i strategii inwestycyjnej. Niezależnie od wybranej formy opodatkowania, ważne jest utrzymanie różnorodności portfela i monitorowanie jego stanu. Inwestowanie w akcje wymaga wytrwałości, skupienia i ciągłego uczenia się.

Rozpocznij inwestowanie na giełdzie z dobrze przygotowanym i zdywersyfikowanym portfelem, który odpowiada Twojemu profilowi ryzyka i celom finansowym. Zminimalizuje to szanse na niepowodzenia i zwiększy szanse na osiągnięcie pożądanych wyników w dłuższej perspektywie.

/ Recenzje

/ Zostaw recenzję

Najlepsze boty forex warte wypróbowania w 2023 roku...

cal19.12.2023

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Zarabianie na Forex: Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę...

cal15.04.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj swój sukces na rynku Forex: Dlaczego warto wybrać SWISS PAY LTD?...

cal26.03.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej