/ Forex spot vs futures: Co wybrać do handlu

Różnica między transakcjami spot i futures na rynku Forex

Czasami terminologia używana na rynkach finansowych może być myląca, a handel na rynku Forex z pewnością tego nie ułatwia. Niektórzy początkujący inwestorzy nie do końca rozumieją znaczenie terminów spot i futures. Zrozumienie tych pojęć ma fundamentalne znaczenie dla każdego inwestora zainteresowanego rynkami finansowymi, takimi jak Forex.

Charakterystyka transakcji spot i futures

Kiedy mówimy o transakcji spot na rynku, mamy na myśli transakcję, która ma miejsce natychmiast. Cena spot towaru, waluty lub akcji to kwotowanie podane dla natychmiastowo zrealizowanej transakcji kupna/sprzedaży, której data rozliczenia przypada zazwyczaj dwa dni robocze po dacie realizacji transakcji. Cena spot jest ustalana w momencie finalizacji transakcji. Rynek spot działa 24 godziny na dobę, a transakcje mogą być realizowane za pośrednictwem banku, telefonicznie lub przez Internet.

Polityka cenowa

Ceny spot i futures różnią się nieznacznie, a transakcje są realizowane w zupełnie inny sposób. Kontrakt futures pomiędzy dwiema stronami ustala lub ustala cenę w momencie zawarcia transakcji, ale sama transakcja nie musi zostać zrealizowana lub rozliczona natychmiast. Obie strony mogą uzgodnić, że transakcja zostanie zrealizowana w późniejszym terminie, wykraczającym poza dzień lub dwa typowe dla transakcji spot.

Gdy nadchodzi zakontraktowana data, transakcja jest realizowana, kupujący dokonuje płatności, a sprzedający dostarcza walutę, towar lub akcje zgodnie z uzgodnionymi warunkami. W wielu przypadkach cena terminowa jest stała, ale dostawa aktywów następuje po trzech miesiącach (w standardowych kontraktach terminowych). Kontrakty futures są również przedmiotem obrotu na scentralizowanych rynkach futures, takich jak Chigado Commodity Exchange (CME), chociaż znaczna część transakcji futures odbywa się na rynkach pozagiełdowych.

Kluczowa różnica między transakcjami spot i forward

Główną różnicą między transakcjami walutowymi spot i forward jest faktyczna dostawa aktywów. W transakcjach futures cena jest ustalana w momencie wykonania lub anulowania kontraktu i wymiany waluty. W Forex spot cena jest ustalana w momencie zawarcia transakcji, a fizyczna wymiana walut następuje natychmiast, dokładnie w momencie zawarcia transakcji lub w krótkim okresie czasu (w większości przypadków okres ten, znany również jako data spot, wynosi dwa dni robocze po dacie zawarcia transakcji). Jednak wielu traderów kontraktów futures ma tendencję do zamykania swoich pozycji przed wygaśnięciem kontraktów.

Czym jest handel spot

Handel spot

Handel spot na rynku Forex zapewnia również dostęp do wysokiego poziomu płynności i niższych kosztów transakcyjnych niż w przypadku kontraktów futures. W przeciwieństwie do tych instrumentów pochodnych, handel spot nie obejmuje prowizji i innych kosztów związanych z handlem kontraktami futures, takich jak prowizje NFA (w przypadku brokerów z siedzibą w USA), które są zwykle przenoszone bezpośrednio na inwestorów.

Różnica między transakcjami spot i futures na rynku Forex

Transakcje spot na rynku Forex to transakcje, które są zawierane natychmiast, a ich rozliczenie następuje zwykle w ciągu dwóch dni roboczych od daty transakcji. Z drugiej strony, transakcje terminowe obejmują umowę między dwiema stronami na wymianę walut w określonym dniu w przyszłości po cenie ustalonej w momencie transakcji.

Jak działa rynek Forex typu spot

Na rynku spot waluty są wymieniane natychmiast po cenie obowiązującej w momencie transakcji. Transakcji można dokonywać 24 godziny na dobę za pośrednictwem banków, przez telefon lub online.

Cechy kontraktów futures

Kontrakty futures Forex to umowa między dwiema stronami dotycząca wymiany walut w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawierania transakcji. W przeciwieństwie do transakcji spot, transakcja nie jest natychmiastowa i może mieć miejsce na scentralizowanych lub pozagiełdowych rynkach kontraktów futures.

Jaka jest główna różnica między transakcjami spot i Forex

Główna różnica polega na faktycznej dostawie aktywów. W transakcjach spot fizyczna wymiana walut odbywa się bezpośrednio w momencie zawarcia transakcji, podczas gdy w kontraktach terminowych dostawa walut odbywa się w uzgodnionym terminie w przyszłości.

Jakie są zalety handlu spot

Handel spot na rynku Forex oferuje dostęp do wysokiego poziomu płynności i niższych kosztów transakcyjnych w porównaniu do kontraktów futures. Co więcej, nie ma prowizji i kosztów związanych z handlem kontraktami futures, co sprawia, że handel spot jest bardziej atrakcyjny dla wielu inwestorów.

Na koniec chciałbym podkreślić znaczenie zrozumienia przez inwestorów różnicy pomiędzy transakcjami spot i futures na rynkach finansowych. Transakcje spot obejmują wymianę po bieżącej cenie rynkowej, podczas gdy kontrakty futures ustalają cenę dla przyszłej wymiany. Wszystko to ma wpływ na strategię w handlu, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z terminologią i jej zastosowaniem na rynku.

/ Recenzje

/ Zostaw recenzję

Najlepsze boty forex warte wypróbowania w 2023 roku...

cal19.12.2023

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Mentor Forex: Ucz się na cudzych błędach...

cal27.05.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj swój sukces na rynku Forex: Dlaczego warto wybrać SWISS PAY LTD?...

cal26.03.2024

nameАртем Митрофанов

Czytaj więcej